SPIN FIT

18 de noviembre

Tipo de vista

 1. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 2. BODY PUMP

  0 / 30 SALA POWER - 2 45 min
 3. YOGA

  0 / 45 SALA BALANCE - 1 45 min
 4. AQUAGYM

  0 / 40 PISCINA 45 min
 5. STRETCHING

  0 / 40 SALA BALANCE - 1 30 min
 6. GAP

  0 / 35 SALA POWER - 2 45 min
 7. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 8. OMHIIT

  0 / 20 OMNIA 45 min
 9. BODY COMBAT

  0 / 40 SALA ACTIVE - 4 45 min
 10. ESPALDA SANA

  0 / 50 SALA BALANCE - 1 45 min
 11. BAILABEBÉS

  0 / 10 ZONA KIDS 45 min
 12. BODY ATTACK

  0 / 35 SALA POWER - 2 45 min
 13. AQUAGYM

  0 / 40 PISCINA 45 min
 14. BODY BALANCE

  0 / 50 SALA BALANCE - 1 45 min
 15. AQUARELAX

  0 / 40 PISCINA 45 min
 16. ZUMBA

  0 / 60 SALA ACTIVE - 4 45 min
 17. BODY PUMP

  0 / 30 SALA POWER - 2 45 min
 18. CIRCUITO OMNIA

  0 / 20 OMNIA 30 min
 19. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 20. PILATES

  0 / 50 SALA BALANCE - 1 45 min
 21. GAP

  0 / 35 SALA POWER - 2 45 min
 22. AQUAGYM

  0 / 40 PISCINA 45 min
 23. FITBALL

  0 / 40 SALA BALANCE - 1 45 min
 24. STRETCHING

  0 / 40 ZONA STRETCHING 30 min
 25. GAP EXPRESS

  0 / 20 SALA POWER - 2 30 min
 26. ESPALDA SANA

  0 / 50 SALA BALANCE - 1 45 min
 27. GAP

  0 / 35 SALA POWER - 2 45 min
 28. PILATES

  0 / 50 SALA BALANCE - 1 45 min
 29. AQUABABY

  0 / 10 PISCINA 30 min
 30. SPINAQUA (JUNIOR)

  0 / 20 PISCINA 45 min
 31. CIRCUITO OMNIA

  0 / 20 OMNIA 30 min
 32. JUNIOR RUN

  0 / 20 CLUB KIDS 7-10 AÑOS 40 min
 33. JUNIOR BIKE

  0 / 20 CLUB KIDS 11-15 AÑOS 40 min
 34. JUNIOR TEAM

  0 / 20 CLUB KIDS 3-6 AÑOS 40 min
 35. BODY PUMP

  0 / 30 SALA POWER - 2 45 min
 36. YOGA

  0 / 45 SALA BALANCE - 1 45 min
 37. ZUMBA

  0 / 60 SALA ACTIVE - 4 45 min
 38. JUNIOR GAP

  0 / 20 CLUB KIDS 7-10 AÑOS 40 min
 39. JUNIOR HIIT

  0 / 20 CLUB KIDS 11-15 AÑOS 40 min
 40. JUNIOR YOGA

  0 / 20 CLUB KIDS 3-6 AÑOS 40 min
 41. OMHIIT

  0 / 20 OMNIA 45 min
 42. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 43. BODY ATTACK

  0 / 35 SALA ACTIVE - 4 45 min
 44. BODY COMBAT

  0 / 35 SALA POWER - 2 45 min
 45. JUNIOR FITBALL

  0 / 20 CLUB KIDS 11-15 AÑOS 40 min
 46. JUNIOR BALL

  0 / 20 CLUB KIDS 3-6 AÑOS 40 min
 47. JUNIOR FITBALL

  0 / 20 CLUB KIDS 7-10 AÑOS 40 min
 48. AQUAGYM

  0 / 40 PISCINA 45 min
 49. CIRCUITO OMNIA

  0 / 20 OMNIA 30 min
 50. BODY PUMP

  0 / 30 SALA POWER - 2 45 min
 51. BODY BALANCE

  0 / 50 SALA BALANCE - 1 45 min
 52. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 53. ZUMBA

  0 / 60 SALA ACTIVE - 4 45 min
 54. HIIT CIRCUIT

  0 / 10 FUNCIONAL - 2 30 min
 55. AQUACROSS

  0 / 40 PISCINA 45 min
 56. CORE

  0 / 35 SALA POWER - 2 30 min
 57. FITBALL

  0 / 40 SALA BALANCE - 1 45 min
 58. BODY COMBAT

  0 / 40 SALA ACTIVE - 4 45 min
 59. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 60. CIRCUITO OMNIA

  0 / 20 OMNIA 30 min
 61. GAP

  0 / 35 SALA POWER - 2 45 min
 62. STRETCHING

  0 / 40 SALA BALANCE - 1 45 min

19 de noviembre

 1. BODY PUMP

  0 / 30 SALA POWER - 2 45 min
 2. CARDIO HIIT

  0 / 20 FUNCIONAL - 2 30 min
 3. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 4. GAP

  0 / 35 SALA POWER - 2 45 min
 5. PILATES

  0 / 50 SALA BALANCE - 1 45 min
 6. AQUAGYM

  0 / 40 PISCINA 45 min
 7. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 8. FIT EMOTION

  0 / 30 SALA ACTIVE - 4 45 min
 9. BODY ATTACK

  0 / 60 SALA POWER - 2 45 min
 10. BODY BALANCE

  0 / 50 SALA BALANCE - 1 45 min
 11. OMHIIT

  0 / 20 OMNIA 45 min
 12. ZUMBA

  0 / 60 SALA ACTIVE - 4 45 min
 13. BODY PUMP

  0 / 30 SALA POWER - 2 45 min
 14. AQUABABY

  0 / 10 CALLE 6 30 min
 15. ESPALDA SANA

  0 / 50 SALA BALANCE - 1 45 min
 16. AQUARELAX

  0 / 40 PISCINA 45 min
 17. STEP

  0 / 30 SALA POWER - 2 45 min
 18. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 19. GAP EXPRESS

  0 / 20 FUNCIONAL - 2 30 min
 20. BODY COMBAT

  0 / 35 SALA POWER - 2 45 min
 21. YOGA

  0 / 45 SALA BALANCE - 1 45 min
 22. CORE

  0 / 35 OMNIA 30 min
 23. AQUAGYM

  0 / 40 PISCINA 45 min
 24. HIIT CIRCUIT

  0 / 10 FUNCIONAL - 2 30 min
 25. PILATES

  0 / 50 SALA BALANCE - 1 45 min
 26. YOGA

  0 / 45 SALA BALANCE - 1 45 min
 27. BODY PUMP

  0 / 30 SALA POWER - 2 45 min
 28. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 29. ELASTIC BAND

  0 / 30 SALA ACTIVE - 4 30 min
 30. GAP

  0 / 35 SALA POWER - 2 45 min
 31. PRE-PARTO

  0 / 10 PISCINA 45 min
 32. POST-PARTO

  0 / 10 SALA BALANCE - 1 45 min
 33. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 34. SPINAQUA (JUNIOR)

  0 / 20 PISCINA 45 min
 35. CIRCUITO OMNIA

  0 / 20 OMNIA 30 min
 36. JUNIOR CARDIO

  0 / 20 CLUB KIDS 11-15 AÑOS 40 min
 37. JUNIOR BALL

  0 / 20 CLUB KIDS 3-6 AÑOS 40 min
 38. JUNIOR CIRCUIT

  0 / 20 CLUB KIDS 7-10 AÑOS 40 min
 39. FITBALL

  0 / 40 SALA BALANCE - 1 45 min
 40. BODY ATTACK

  0 / 60 SALA ACTIVE - 4 45 min
 41. BODY PUMP

  0 / 30 SALA POWER - 2 45 min
 42. CORE

  0 / 35 FUNCIONAL - 2 30 min
 43. JUNIOR HIIT

  0 / 20 CLUB KIDS 11-15 AÑOS 40 min
 44. JUNIOR CARDIO

  0 / 20 CLUB KIDS 7-10 AÑOS 40 min
 45. JUNIOR CIRCUIT

  0 / 20 CLUB KIDS 3-6 AÑOS 40 min
 46. BODY BALANCE

  0 / 40 SALA BALANCE - 1 45 min
 47. ZUMBA

  0 / 60 SALA ACTIVE - 4 45 min
 48. OMHIIT

  0 / 20 OMNIA 45 min
 49. JUNIOR STRETCHING

  0 / 20 CLUB KIDS 11-15 AÑOS 40 min
 50. JUNIOR YOGA

  0 / 20 CLUB KIDS 3-6 AÑOS 40 min
 51. JUNIOR STRETCHING

  0 / 20 CLUB KIDS 7-10 AÑOS 40 min
 52. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 53. GAP

  0 / 35 SALA POWER - 2 45 min
 54. AQUAGYM

  0 / 40 PISCINA 45 min
 55. DANZA BRASILEÑA AXÉ

  0 / 40 SALA ACTIVE - 4 45 min
 56. PILATES

  0 / 50 SALA BALANCE - 1 45 min
 57. GAP EXPRESS

  0 / 20 SALA POWER - 2 30 min
 58. CIRCUITO OMNIA

  0 / 20 OMNIA 30 min
 59. SWIMMERS

  0 / 15 CENTRO DEPORTIVO 45 min
 60. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 61. ZUMBA

  0 / 60 SALA ACTIVE - 4 45 min
 62. YOGA

  0 / 45 SALA BALANCE - 1 45 min
 63. OMHIIT

  0 / 20 OMNIA 45 min
 64. BODY PUMP

  0 / 30 SALA POWER - 2 45 min

20 de noviembre

 1. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 2. BODY PUMP

  0 / 30 SALA POWER - 2 45 min
 3. PILATES

  0 / 50 SALA BALANCE - 1 45 min
 4. HIIT CIRCUIT

  0 / 10 FUNCIONAL - 2 30 min
 5. AQUAGYM

  0 / 40 PISCINA 45 min
 6. GAP EXPRESS

  0 / 20 SALA POWER - 2 30 min
 7. ZUMBA

  0 / 60 SALA ACTIVE - 4 45 min
 8. AQUARELAX

  0 / 40 PISCINA 45 min
 9. FIT EMOTION

  0 / 30 OMNIA 45 min
 10. BODY BALANCE

  0 / 50 SALA BALANCE - 1 45 min
 11. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 12. RUNNERS

  0 / 25 CALLE 45 min
 13. AQUAGYM

  0 / 40 PISCINA 45 min
 14. STEP

  0 / 30 SALA POWER - 2 45 min
 15. OMHIIT

  0 / 20 OMNIA 45 min
 16. PILATES

  0 / 50 SALA BALANCE - 1 45 min
 17. SWIMMERS

  0 / 15 PISCINA 45 min
 18. CORE

  0 / 35 OMNIA 30 min
 19. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 20. FITBALL

  0 / 40 SALA BALANCE - 1 45 min
 21. BAILES LATINOS

  0 / 60 SALA ACTIVE - 4 45 min
 22. AQUAGYM

  0 / 40 PISCINA 45 min
 23. YOGA

  0 / 45 SALA BALANCE - 1 45 min
 24. CIRCUITO OMNIA

  0 / 20 OMNIA 30 min
 25. CORE

  0 / 35 OMNIA 30 min
 26. ELASTIC BAND

  0 / 30 SALA POWER - 2 30 min
 27. PILATES

  0 / 50 SALA BALANCE - 1 45 min
 28. GAP EXPRESS

  0 / 20 SALA POWER - 2 30 min
 29. ESPALDA SANA

  0 / 50 SALA BALANCE - 1 45 min
 30. AQUABABY

  0 / 10 CALLE 3 30 min
 31. BODY COMBAT

  0 / 35 SALA ACTIVE - 4 45 min
 32. SPINAQUA (JUNIOR)

  0 / 20 PISCINA 45 min
 33. BODY PUMP

  0 / 30 SALA POWER - 2 45 min
 34. JUNIOR CARDIO

  0 / 20 CLUB KIDS 7-10 AÑOS 40 min
 35. JUNIOR CIRCUIT

  0 / 20 CLUB KIDS 3-6 AÑOS 40 min
 36. JUNIOR BIKE

  0 / 20 CLUB KIDS 11-15 AÑOS 40 min
 37. BODY BALANCE

  0 / 40 SALA BALANCE - 1 45 min
 38. CROSS CIRCUIT

  0 / 30 FUNCIONAL - 2 45 min
 39. JUNIOR FITBALL

  0 / 20 CLUB KIDS 11-15 AÑOS 40 min
 40. JUNIOR FITBALL

  0 / 20 CLUB KIDS 7-10 AÑOS 40 min
 41. JUNIOR BALL

  0 / 20 CLUB KIDS 3-6 AÑOS 40 min
 42. BODY ATTACK

  0 / 40 SALA POWER - 2 45 min
 43. CORE

  0 / 35 FUNCIONAL - 2 30 min
 44. ZUMBA

  0 / 60 SALA ACTIVE - 4 45 min
 45. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 46. CIRCUITO OMNIA

  0 / 20 OMNIA 30 min
 47. JUNIOR CIRCUIT

  0 / 20 CLUB KIDS 7-10 AÑOS 40 min
 48. JUNIOR DANCE

  0 / 20 CLUB KIDS 3-6 AÑOS 40 min
 49. JUNIOR GAP

  0 / 20 CLUB KIDS 11-15 AÑOS 40 min
 50. PILATES

  0 / 50 SALA BALANCE - 1 45 min
 51. GAP

  0 / 35 SALA POWER - 2 45 min
 52. CIRCUITO OMNIA

  0 / 20 OMNIA 30 min
 53. AQUAGYM

  0 / 40 PISCINA 45 min
 54. AEROBIC

  0 / 50 SALA ACTIVE - 4 45 min
 55. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 56. FITBALL

  0 / 40 SALA BALANCE - 1 45 min
 57. AQUACROSS

  0 / 40 PISCINA 45 min
 58. OMHIIT

  0 / 20 OMNIA 45 min
 59. DANZA BRASILEÑA AXÉ

  0 / 40 SALA ACTIVE - 4 45 min
 60. BODY PUMP

  0 / 30 SALA POWER - 2 45 min
 61. CORE

  0 / 35 ZONA OUTDOOR 30 min
 62. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 63. ESPALDA SANA

  0 / 50 SALA BALANCE - 1 45 min
 64. ELASTIC BAND

  0 / 30 SALA POWER - 2 30 min
 65. CIRCUITO OMNIA

  0 / 20 OMNIA 30 min

21 de noviembre

 1. CARDIO HIIT

  0 / 20 FUNCIONAL - 2 30 min
 2. BODY PUMP

  0 / 30 SALA POWER - 2 45 min
 3. GAP EXPRESS

  0 / 20 OMNIA 30 min
 4. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 5. CROSS CIRCUIT

  0 / 30 SALA POWER - 2 45 min
 6. YOGA

  0 / 45 SALA BALANCE - 1 45 min
 7. BAILES LATINOS

  0 / 60 SALA ACTIVE - 4 45 min
 8. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 9. BODY PUMP

  0 / 30 SALA POWER - 2 45 min
 10. ESPALDA SANA

  0 / 50 SALA BALANCE - 1 45 min
 11. AQUAGYM

  0 / 40 PISCINA 45 min
 12. OMHIIT

  0 / 20 OMNIA 45 min
 13. FIT EMOTION

  0 / 30 SALA POWER - 2 45 min
 14. ZUMBA

  0 / 60 SALA ACTIVE - 4 45 min
 15. BODY BALANCE

  0 / 50 SALA BALANCE - 1 45 min
 16. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 17. HIIT CIRCUIT

  0 / 10 FUNCIONAL - 2 30 min
 18. AQUARELAX

  0 / 40 PISCINA 45 min
 19. BODY ATTACK

  0 / 40 SALA ACTIVE - 4 45 min
 20. CORE

  0 / 35 OMNIA 30 min
 21. GAP

  0 / 35 SALA POWER - 2 45 min
 22. FITBALL

  0 / 40 SALA BALANCE - 1 45 min
 23. POST-PARTO

  0 / 10 ZONA KIDS 45 min
 24. AQUAGYM

  0 / 40 PISCINA 45 min
 25. YOGA

  0 / 45 SALA BALANCE - 1 45 min
 26. OMHIIT

  0 / 20 OMNIA 45 min
 27. PILATES

  0 / 50 SALA BALANCE - 1 45 min
 28. CIRCUITO OMNIA

  0 / 20 OMNIA 30 min
 29. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 30. GAP

  0 / 35 SALA POWER - 2 45 min
 31. BODY BALANCE

  0 / 50 SALA BALANCE - 1 45 min
 32. CORE

  0 / 35 OMNIA 30 min
 33. BODY COMBAT

  0 / 40 SALA POWER - 2 45 min
 34. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 35. JUNIOR STEP

  0 / 20 CLUB KIDS 7-10 AÑOS 40 min
 36. JUNIOR AQUA

  0 / 20 CLUB KIDS 3-6 AÑOS 40 min
 37. JUNIOR STEP

  0 / 20 CLUB KIDS 11-15 AÑOS 40 min
 38. YOGA

  0 / 45 SALA BALANCE - 1 45 min
 39. ZUMBA

  0 / 60 SALA ACTIVE - 4 45 min
 40. CIRCUITO OMNIA

  0 / 20 OMNIA 30 min
 41. JUNIOR AQUA

  0 / 20 CLUB KIDS 7-10 AÑOS 40 min
 42. JUNIOR CIRCUIT

  0 / 20 CLUB KIDS 11-15 AÑOS 40 min
 43. JUNIOR BALL

  0 / 20 CLUB KIDS 3-6 AÑOS 40 min
 44. BODY PUMP

  0 / 30 SALA POWER - 2 45 min
 45. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 46. DANZA BRASILEÑA AXÉ

  0 / 40 SALA ACTIVE - 4 45 min
 47. OMHIIT

  0 / 20 OMNIA 45 min
 48. JUNIOR CIRCUIT

  0 / 20 CLUB KIDS 7-10 AÑOS 40 min
 49. JUNIOR AQUA

  0 / 20 CLUB KIDS 11-15 AÑOS 40 min
 50. JUNIOR TEAM

  0 / 20 CLUB KIDS 3-6 AÑOS 40 min
 51. BODY BALANCE

  0 / 40 SALA BALANCE - 1 45 min
 52. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 53. CORE

  0 / 35 FUNCIONAL - 2 30 min
 54. BODY COMBAT

  0 / 40 SALA POWER - 2 45 min
 55. DANZA ORIENTAL

  0 / 35 SALA ACTIVE - 4 45 min
 56. CIRCUITO OMNIA

  0 / 20 OMNIA 30 min
 57. SWIMMERS

  0 / 15 CALLE 6 45 min
 58. AQUAGYM

  0 / 40 PISCINA 45 min
 59. YOGA

  0 / 45 SALA BALANCE - 1 45 min
 60. FUNKY

  0 / 50 SALA ACTIVE - 4 45 min
 61. STEP

  0 / 30 SALA POWER - 2 45 min
 62. GAP EXPRESS

  0 / 20 FUNCIONAL - 2 30 min
 63. CORE

  0 / 35 SALA BALANCE - 1 30 min

22 de noviembre

 1. BIKE

  0 / 60 SALA BIKE - 3 45 min
 2. BODY PUMP

  0 / 30 SALA POWER - 2 45 min
 3. CARDIO HIIT

  0 / 20 FUNCIONAL - 2 30 min
 4. AQUAGYM

  0 / 40 PISCINA 45 min
 5. ESPALDA SANA

  0 / 40 SALA BALANCE - 1 45 min
 6. ZUMBA

  0 / 60 SALA ACTIVE - 4 45 min
 7. GAP

  0 / 35